Prawo własności intelektualnej i nowe technologie

Kancelaria prowadzi obsługę w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej, co stanowi odpowiedź na dynamiczny rozwój tej dziedziny, a w szczególności na rozwój obrotu gospodarczego, w którym prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej czy ochrona baz danych odgrywa kluczową rolę. Wspieramy naszych klientów w procesie rejestracji i skutecznej ochrony ich znaków towarowych.

Bogate doświadczenie Naszego Zespołu zdobyte m.in. podczas przygotowywania i negocjowania umów, przeprowadzania audytów, sporządzania opinii prawnych obejmujących swym zakresem utwory o różnorodnym charakterze tj. od projektów architektonicznych i budowlanych, elementów specjalistycznych instalacji z zakresu energetyki, przez nowe technologie (zaawansowane symulatory, oprogramowania komputerowe), po utwory z dziedziny kinematografii, literatury i muzyki pozwala świadczyć usługi prawne odpowiednie do potrzeb danego Klienta. Reprezentujemy zarówno twórców jak i podmioty pozyskujące szeroko rozumiane prawa własności intelektualnej.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie i negocjowanie umów autorskoprawnych, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych oraz umów o stworzenie utworów,
 • ochronę majątkowych jak i osobistych praw autorskich twórców,
 • reprezentowanie Klientów w sporach powstałych na płaszczyźnie prawa własności intelektualnej np. o zaprzestanie naruszeń praw autorskich,
 • kompleksową obsługę prawną procesów wytwarzania skomplikowanych i złożonych utworów, a w szczególności produkcji programów audiowizualnych, filmów pełnometrażowych, spotów promocyjnych, reklam, audiobooków itp.,
 • sporządzanie i negocjowanie umów o artystyczne wykonanie utworów oraz umów wydawniczych,
 • przygotowywanie opinii z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej czy ochrony baz danych,
 • doradztwo w zakresie występowania przed organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi m. in. w związku z organizowaniem wydarzeni kulturalnych takich jak spektakle,
 • przeprowadzanie audytów w tym doradztwo w zakresie wyboru najskuteczniejszych metod ochrony praw własności intelektualnej.

Nasze doświadczenie:

 • opracowanie i negocjowanie umów na dostawę symulatora elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz z udzieleniem licencji do korzystania z oprogramowania symulatora, o łącznej wartości ponad 5 mln złotych,
 • obsługa prawna spółki będącej koproducentem filmu pełnometrażowego o budżecie ponad 6 mln zł netto,
 • świadczenie stałej obsługi prawnej spółki będącej domem produkcyjnym zajmującym się realizacją reklam telewizyjnych,
 • obsługa prawna podmiotu oraz jego projektu w zakresie realizacji sezonowego programu telewizyjnego dla jednej z wiodących polskich stacji telewizyjnych.

Zespół:

Kierującym praktyką jest radca prawny:
Marcin Wąsik

Członkowie zespołu:

Kontakt: mwasik@radca.com.pl