Szczepan Miszczak

Szczepan Miszczak

aplikant radcowski
smiszczak@radca.com.pl

Aplikant radcowski III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Wspiera zespół pracowników Kancelarii w zakresie kompleksowej obsługi projektów budowlanych, bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, postępowań w zakresie prawa zamówień publicznych, a także sporządzaniem i opiniowaniem projektów umów oraz pism procesowych. Z Kancelarią związany jest od 2014 r.

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Obszary działania

Menu