Zaufali nam

Wśród Klientów Kancelarii są zarówno spółki giełdowe, grupy kapitałowe, uczelnie wyższe, instytuty naukowe,  jak i mniejsze podmioty prawne.

 

Wybrane referencje:

„Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Prawną Jacek Bajorek cechuje się wysokim profesjonalizmem, szeroką znajomością zagadnień prawnych, zaś przede wszystkim znajomością specyfiki obrotu w sektorze energetycznym.

Mając na uwadze powyższe, z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Kancelarią Prawną Jacek Bajorek z siedzibą w Krakowie, jako podmiotem świadczącym usługi na bardzo wysokim poziome merytorycznym oraz posiadającym doświadczenie i umiejętności praktyczne, które pozwalają na oferowanie rozwiązań prawnych najlepiej przystających do sytuacji Klienta.”

– Zarząd RAFAKO S.A.

„Obsługa prawna świadczona przez radcę prawnego Jakuba Skawińskiego i Kancelarię Prawną Jacek Bajorek cechuje się wysokim profesjonalizmem, szeroką znajomością zagadnień prawnych, zaś przede wszystkim nienaganną etyką pracy.”

– Zarząd RCA „Małopolska” sp. z o.o.

Kancelaria, na zasadach stałej współpracy, zapewniała wsparcie prawne między innymi poniższym podmiotom:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.
  • Grupa Kapitałowa INSTAL Kraków S.A
  • Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.
  • Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna sp. z o.o.
  • Polskie Koleje Państwowe S.A.