Łukasz Pęczkowski

Łukasz Pęczkowski

radca prawny
lpeczkowski@radca.com.pl

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2013 r. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa gospodarczego, a w szczególności obsługi korporacyjnej spółek oraz prawa zamówień publicznych. Posiada bogatą praktykę doradczą w zakresie organizacji oraz udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w tym w zakresie największych projektów infrastrukturalnych prowadzonych na terenie Polski, w szczególności dotyczących energetyki oraz infrastruktury transportowej.  Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentując zarówno Zamawiających jak i Wykonawców. Biegle włada językiem angielskim. Z Kancelarią związany jest od 2005 r.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Obszary działania