Karol Sawicki

Karol Sawicki

radca prawny
ksawicki@radca.com.pl

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2015 r. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie nowych technologii oraz ochronie danych osobowych. W Kancelarii zajmuje się zarówno obsługą prawną spraw bieżących wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, jak i kompleksową obsługą prawną skomplikowanych projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych na każdym ich etapie. Ponadto, posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa oraz we wdrażaniu RODO w podmiotach z różnych sektorów rynku (m.in. branży energetycznej oraz branży IT). Uczestnik projektu pt. „Partnerstwo Publiczno-prywatne – szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych” zorganizowanego przez OIRP w Krakowie. Pracuje w języku polskim i angielskim. Z Kancelarią związany jest od 2014 r.

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Obszary działania