Jacek Bajorek

Jacek Bajorek

radca prawny
kancelaria@radca.com.pl

Założyciel Kancelarii, którą kieruje nieprzerwanie od 1997 r. Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa gospodarczego. Wykładowca w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) specjalności „zamówienia publiczne (MPA). W latach 1994 – 2004 pełnił funkcję arbitra zamówień publicznych z listy Prezesa UZP, uczestnicząc w około 500 postępowaniach jako przewodniczący zespołów arbitrów i arbiter boczny. Od 2005 r. zajmuje się kompleksową obsługą prawną jednostek sektora publicznego (m.in. jednostek samorządu terytorialnego oraz szkół wyższych), jak również dużych podmiotów gospodarczych branży energetycznej oraz Oil&Gas, branży budowlanej oraz branży IT, w szczególności w zakresie obsługi projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, realizowanych w formule sektorowych zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Obszary działania

Prawo administracyjne i postępowania sądowoadministracyjne