Anna Motyka

Anna Motyka

radca prawny
amotyka@radca.com.pl

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2022 r. Specjalizuje się w zakresie kompleksowej obsługi projektów budowlanych, bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, postępowań w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa restrukturyzacyjnego, a także sporządzaniem i opiniowaniem projektów umów oraz pism procesowych. Z Kancelarią związana jest od 2017 r.

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Obszary działania