Sandra Dyrcz

Sandra Dyrcz

radca prawny
sdyrcz@radca.com.pl

Ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1995 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej, prawie zamówień publicznych oraz prawie pracy, w tym posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa (m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, regulaminów bhp, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów w zakresie ochrony danych osobowych). Wykładowca w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji specjalność „prawo pracy”. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej jednostek sektora publicznego w szczególności jednostek samorządu terytorialnego (24 letnie doświadczenie) oraz szkół wyższych (12 letnie), w tym bogate doświadczenie procesowe. W latach 1999 – 2018 r. pełniła funkcję Kierownika Oddziału Nadzoru Prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W latach 2007 – 2011 kierowała Departamentem Prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Z Kancelarią związana jest od 1997 r.

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Obszary działania